Wikia


Gigangol

Dit is gigangol

Een gigangol is een getal van Sbiis Saibian. Het is E100#100#100#100 in Hyper-E notation. Het is iets groter dan geegol, maar er geldt ook dat $ \text{gigangol} > \text{geegol} \uparrow\uparrow\uparrow \text{geegol} $.

BenaderingenEdit

Deze tabel geeft een benadering in andere notaties voor grote getallen.

Notatie Benadering
Knuth's pijlomhoognotatie $ 100 \uparrow^{4} 101 $
BEAF

{100,101,4}

Conway Chained Arrow Notation $ 100 \rightarrow 101 \rightarrow 4 $
Fast-growing Hierarchy $ f_{5}(101) $

BronnenEdit

Sbiis Saibians Large Number List

Zie ookEdit

Saibian's Hyper-E numbers
Throogol — Grand grand godgahlahgong
Throogol—teroogol series: throogol · thrangol · threagol · thrigangol · throrgegol · thrulgol · thraspgol · thrinorgol · thrugold · thraatagold · threegold · thrinningold · throlaagold · thruelohgold · thraspgold · thrinorgold · thrugolthra · thrugoltesla · thrugolpeta · thrugolhexa · thrugolhepta · thrugolocta · tristo-throogol · tristo-thrangol · tristo-threagol · tristo-thrugold · tristo-thraatagold · tristo-threegold · tristo-thrugolthra · tristo-thraatagolthra · tristo-thrugoltesla · tristo-thrugolpeta · tristo-thrugolhexa · teristo-throogol · teristo-thrangol · teristo-threagol · teristo-thrugold · teristo-thraatagold · teristo-thrugolthra · teristo-thrugoltesla · teristo-thrugolpeta · teristo-thrugolhexa · pesto-throogol · pesto-thrangol · pesto-thrugold · pesto-thrugolthra · existo-throogol · existo-thrangol · existo-thrugold · existo-thrugolthra · episto-throogol · ogisto-throogol
Teroogol—grand grand godgahlahgong series: teroogol · terangol · tereagol · terugold · teraatagold · terugolthra · terugoltesla · teri-throogol · teri-tristo-throogol · teri-teristo-throogol · teri-pesto-throogol · teri-existo-throogol · tristo-teroogol · tristo-teri-throogol · tristo-teri-tristo-throogol · teristo-teroogol · teristo-teri-throogol · pesto-teroogol · existo-teroogol · episto-teroogol · ogisto-teroogol · petoogol · ectoogol · zettoogol · yottoogol · godgahlah · godgahlahgong · grand godgahlah · grand godgahlahgong · grand grand godgahlah · grand grand godgahlahgong

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.