Grote getallen wiki
Advertisement

Een googolgong is gelijk aan , een 1 gevolgd door honderd duizend nullen, ofwel E100000 in Hyper-E notation.

Het was een poging om een getal te krijgen groter dan googolplex maar het is veel kleiner. Sbiis Saibian heeft het later overgenomen en op andere getallen toegepast, zoals googolplexigong.

Bronnen[]

Sbiis Saibians Large Number List

Zie ook[]

Saibian's Hyper-E numbers
Googol — Gugold
Googol—gigangol series: googol · googolgong · googolplex · googolplexigong · googolduplex · googoltriplex · googolquadriplex · grangol · grangolplex · grangolgong · googoldex · grangoldex · grangoldexigong · greagol · greagolgong · greagolthrex · greagolthrexigong
Gigangol—gugold series: gigangol · gigangolgong · gigangoltetrex · gorgegol · gorgegolgong · gorgegolpentex · gulgol · gulgolgong · gulgolhex · gaspgol · gaspgolgong · gaspgolheptex · ginorgol · ginorgolgong · ginorgoloctex
Gugold — Throogol
Gugold—gugolthra series: gugold · gugoldagong · gugolda-suplex · gugolda-suplexigong · gugolda-dusuplex · graatagold · graatagoldagong · graatagolda-sudex · greegold · greegoldagong · greegolda-suthrex · grinningold · grinningoldagong · grinningolda-sutetrex golaagold · golaagoldagong · golaagolda-supentex · gruelohgold · gruelohgoldagong · gruelohgolda-suhex · gaspgold · gaspgoldagong · gaspgolda-suheptex · ginorgold · ginorgoldagong · ginorgolda-suoctex
Gugolthra—throogol series: gugolthra · graatagolthra · greegolthra · grinningolthra · golaagolthra · gruelohgolthra · gaspgolthra · ginorgolthra · gugoltesla · graatagoltesla · greegoltesla · grinningoltesla · golaagoltesla · gruelohgoltesla · gaspgoltesla · ginorgoltesla · gugolpeta · graatagolpeta · greegolpeta · grinningolpeta · golaagolpeta · gruelohgolpeta · gaspgolpeta · ginorgolpeta · gugolhexa · graatagolhexa · greegolhexa · grinningolhexa · golaagolhexa · gruelohgolhexa · gaspgolhexa · ginorgolhexa · gugolhepta · graatagolhepta · greegolhepta · grinningolhepta · golaagolhepta · gruelohgolhepta · gaspgolhepta · ginorgolhepta · gugolocta · graatagolocta · greegolocta · grinningolocta · golaagolocta · gruelohgolocta · gaspgolocta · ginorgolocta
Throogol — Grand grand godgahlahgong
Throogol—teroogol series: throogol · thrangol · threagol · thrigangol · throrgegol · thrulgol · thraspgol · thrinorgol · thrugold · thraatagold · threegold · thrinningold · throlaagold · thruelohgold · thraspgold · thrinorgold · thrugolthra · thrugoltesla · thrugolpeta · thrugolhexa · thrugolhepta · thrugolocta · tristo-throogol · tristo-thrangol · tristo-threagol · tristo-thrugold · tristo-thraatagold · tristo-threegold · tristo-thrugolthra · tristo-thraatagolthra · tristo-thrugoltesla · tristo-thrugolpeta · tristo-thrugolhexa · teristo-throogol · teristo-thrangol · teristo-threagol · teristo-thrugold · teristo-thraatagold · teristo-thrugolthra · teristo-thrugoltesla · teristo-thrugolpeta · teristo-thrugolhexa · pesto-throogol · pesto-thrangol · pesto-thrugold · pesto-thrugolthra · existo-throogol · existo-thrangol · existo-thrugold · existo-thrugolthra · episto-throogol · ogisto-throogol
Teroogol—grand grand godgahlahgong series: teroogol · terangol · tereagol · terugold · teraatagold · terugolthra · terugoltesla · teri-throogol · teri-tristo-throogol · teri-teristo-throogol · teri-pesto-throogol · teri-existo-throogol · tristo-teroogol · tristo-teri-throogol · tristo-teri-tristo-throogol · teristo-teroogol · teristo-teri-throogol · pesto-teroogol · existo-teroogol · episto-teroogol · ogisto-teroogol · petoogol · ectoogol · zettoogol · yottoogol · godgahlah · godgahlahgong · grand godgahlah · grand godgahlahgong · grand grand godgahlah · grand grand godgahlahgong

Advertisement