Grote getallen wiki
Advertisement

Googoltriplex in nullen

Een googoltriplex is gelijk aan ofwel . Een googolplex is groter dan googoldubang. Een googoltriplex is al veel groter dan de meeste getallen gebruikt in de wetenschap, de grootste, Poincaré recurrence time, is kleiner als dit getal maar groter dan googolduplex.

Bronnen[]

Sbiis Saibians Large Number List

Site over de googol en gerelateerde getallen

Zie ook[]

Saibian's Hyper-E numbers
Googol — Gugold
Googol—gigangol series: googol · googolgong · googolplex · googolplexigong · googolduplex · googoltriplex · googolquadriplex · grangol · grangolplex · grangolgong · googoldex · grangoldex · grangoldexigong · greagol · greagolgong · greagolthrex · greagolthrexigong
Gigangol—gugold series: gigangol · gigangolgong · gigangoltetrex · gorgegol · gorgegolgong · gorgegolpentex · gulgol · gulgolgong · gulgolhex · gaspgol · gaspgolgong · gaspgolheptex · ginorgol · ginorgolgong · ginorgoloctex
Gugold — Throogol
Gugold—gugolthra series: gugold · gugoldagong · gugolda-suplex · gugolda-suplexigong · gugolda-dusuplex · graatagold · graatagoldagong · graatagolda-sudex · greegold · greegoldagong · greegolda-suthrex · grinningold · grinningoldagong · grinningolda-sutetrex golaagold · golaagoldagong · golaagolda-supentex · gruelohgold · gruelohgoldagong · gruelohgolda-suhex · gaspgold · gaspgoldagong · gaspgolda-suheptex · ginorgold · ginorgoldagong · ginorgolda-suoctex
Gugolthra—throogol series: gugolthra · graatagolthra · greegolthra · grinningolthra · golaagolthra · gruelohgolthra · gaspgolthra · ginorgolthra · gugoltesla · graatagoltesla · greegoltesla · grinningoltesla · golaagoltesla · gruelohgoltesla · gaspgoltesla · ginorgoltesla · gugolpeta · graatagolpeta · greegolpeta · grinningolpeta · golaagolpeta · gruelohgolpeta · gaspgolpeta · ginorgolpeta · gugolhexa · graatagolhexa · greegolhexa · grinningolhexa · golaagolhexa · gruelohgolhexa · gaspgolhexa · ginorgolhexa · gugolhepta · graatagolhepta · greegolhepta · grinningolhepta · golaagolhepta · gruelohgolhepta · gaspgolhepta · ginorgolhepta · gugolocta · graatagolocta · greegolocta · grinningolocta · golaagolocta · gruelohgolocta · gaspgolocta · ginorgolocta
Throogol — Grand grand godgahlahgong
Throogol—teroogol series: throogol · thrangol · threagol · thrigangol · throrgegol · thrulgol · thraspgol · thrinorgol · thrugold · thraatagold · threegold · thrinningold · throlaagold · thruelohgold · thraspgold · thrinorgold · thrugolthra · thrugoltesla · thrugolpeta · thrugolhexa · thrugolhepta · thrugolocta · tristo-throogol · tristo-thrangol · tristo-threagol · tristo-thrugold · tristo-thraatagold · tristo-threegold · tristo-thrugolthra · tristo-thraatagolthra · tristo-thrugoltesla · tristo-thrugolpeta · tristo-thrugolhexa · teristo-throogol · teristo-thrangol · teristo-threagol · teristo-thrugold · teristo-thraatagold · teristo-thrugolthra · teristo-thrugoltesla · teristo-thrugolpeta · teristo-thrugolhexa · pesto-throogol · pesto-thrangol · pesto-thrugold · pesto-thrugolthra · existo-throogol · existo-thrangol · existo-thrugold · existo-thrugolthra · episto-throogol · ogisto-throogol
Teroogol—grand grand godgahlahgong series: teroogol · terangol · tereagol · terugold · teraatagold · terugolthra · terugoltesla · teri-throogol · teri-tristo-throogol · teri-teristo-throogol · teri-pesto-throogol · teri-existo-throogol · tristo-teroogol · tristo-teri-throogol · tristo-teri-tristo-throogol · teristo-teroogol · teristo-teri-throogol · pesto-teroogol · existo-teroogol · episto-teroogol · ogisto-teroogol · petoogol · ectoogol · zettoogol · yottoogol · godgahlah · godgahlahgong · grand godgahlah · grand godgahlahgong · grand grand godgahlah · grand grand godgahlahgong

Advertisement