Grote getallen wiki
Advertisement

Grand Godgahlah is een getal van Sbiis Saibian. Het is gelijk aan E100###...###100, waar er godgahlah hyperions

Dit is grand godgahlah

zijn in Extended Hyper-E notation. Het is ook gelijk aan E100#^#100#2 in Cascading-E notation, ook een notatie van Sbiis Saibian. Het is iets groter als een goobolplex.

Bronnen[]

Sbiis Saibian's getallenlijst

Advertisement