Grote getallen wiki
Advertisement

Steinhaus-Moser Notatie is een notatie die veelhoeken gebruikt. Het is eerst gedefinieerd door Hugo Steinhaus en daarna uitgebreid door Leo Moser

Het deel van Steinhaus[]

driehoek(a) =


vierkant(a) = driehoek(driehoek(...(driehoek(driehoek(a)))...))

vijfhoek(a) = vierkant(vierkant(...(vierkant(vierkant(a)))...))

Voorbeelden en waarden[]

driehoek(2) = 4


driehoek(3) = 27

driehoek(4) = 256

driehoek(5) = 3125

driehoek(6) = 46656

vierkant(2) = driehoek(driehoek(2)) = driehoek(4) = 256

vierkant(3) = driehoek(driehoek(driehoek(3))) = driehoek(driehoek(27)) = driehoek(443426488243037769948249630619149892803)

vijfhoek(2) = vierkant(vierkant(2) = vierkant(driehoek(driehoek(2)) = vierkant(driehoek(4)) = vierkant(256)

Uitbreiding van Moser[]

Moser breidde het uit voor meerdere veelhoeken,

(a+1)hoek(b) = ahoek(ahoek(...(ahoek(ahoek(b)))...))

Hij definieerde de volgende getallen:

Mega = 2 in een vijfhoek

Megiston = 10 in een vijfhoek

Moser = 2 in een megagon, waar een megagon een veelhoek met 'mega' zijden is.

Advertisement